ผังการเรียน

หลักสูตรคณิตศาสตร์ พี่บอย

คอร์ส ม.ต้น
- คอร์สพื้นฐานทั่วไป คือ คอร์ส ม.1 เทอม 1 - ม.3 เทอม 2
- Turbo Maths คือ คอร์ส คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ที่รวบรวมเนื้อหาทุกบทตั้งแต่ ม.1 - ม.3 เอาไว้ในคอร์สเดียว ใช้ระยะเวลาเรียน 1 ปี เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวไปสอบเข้าโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง หรือ สอบแข่งขันโครงการต่างๆ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คอร์ส ม.ปลาย
พี่บอย ได้ออกแบบหลักสุตรมาเพื่อให้นักเรียนไอเคลฟเวอร์ทุกคนได้มีความพร้อมที่สุดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
- คอร์ส Power Maths เป็นคอร์สที่รวบรวมเนื้อหาตั้งแต่ ม.4 เทอม 1 จนถึง ม.6 เทอม 2 โดยเนื้อหา ม.4 เทอม 1 และ ม.4 เทอม 2 จะเป็นเนื้อหาที่สรุปอย่างรวดเร็ว และ เจาะลึกอย่างละเอียดเป็นขั้นตอนตั้งแต่ ม.5 เทอม 1 จนถึง ม.6 เทอม 2

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

- คอร์ส Basic Chem : เหมาะสำหรับนักเรียนระดับ ม.ต้น โดยเฉพาะระดับ ม.1 ซึ่งจะมีเนื้อหาทางด้านเคมีเป็นส่วนใหญ่
- คอร์ส Basic Bio เหมาะสำหรับนักเรียนระดับ ม.ต้น โดยเฉพาะระดับ ม.1 เทอม 2 และ ม.3 ซึ่งจะมีเนื้อหาทางด้านชีวะมากที่สุด
- คอร์ส Basic Physics เหมาะสำหรับนักเรียนระดับ ม.ต้น โดยเฉพาะระดับ ม.2 เทอม 2 และ ม.3 เทอม 2 ซึ่งจะมีเนื้อหาทางด้านฟิสิกส์ เป็นหลัก
- คอร์ส Extreme Sci คอร์สเดียวที่รวบรวมเนื้อหาทั้ง ฟิสิกส์ เคมี และ ชีวะ ที่ยากและประยุกต์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมสอบแข่งขัน หรือ สอบเข้า ม.4
- คอร์ส Expert Sci เป็นคอร์สตะลุยโจทย์กว่า 500 ข้อ ทั้งฟิสิกส์ เคมี และ ชีวะ

หลักสูตร เคมี ม.ปลาย (สอนโดย อ.วิน)

สำหรับนักเรียน ม.ปลาย สามารถลงได้แยกบท - Power Chem คือ คอร์สเตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยจะทวนเนื้อหา Basic Chem (นอกกรอบ Power Chem) อย่างรวดเร็วและจึงต่อด้วยเนื้อหาในกรอบ Power Chem อย่างละเอียดพร้อมประยุกต์สูง

หลักสูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย

คอร์ส Power Physics คือ คอร์สเตรียมสอบ เข้ามหาวิทยาลัยซึ่งจะทวนเนื้อหาอย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมพร้อมสอบ

หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ม.ต้น และ ม.ปลาย

เป็นหลักสุตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ฝึกจากธรรมชาติ ฟัง พูด อ่าน เขียน