ทีมอาจารย์

อ.พี่บอย (พรชัย เชี่ยวปัญญาทอง)

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ค.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชา คณิตศาสตร์ ม.ต้น – ม.ปลาย

ประสบการณ์การสอน

 • อดีตติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์สถาบันกวดวิชาเดอะติวเตอร์
 • วิทยากรติวเข้มก่อนสอบ Gat-Pat จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
 • วิทยากรติวเข้ม Young Clever สำหรับนักเรียน ม.3 มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 600 คน
 •  วิทยากรรับเชิญบรรยาย ในโรงเรียน และ โครงการต่างๆ เช่น โรงเรียนชลราษฎรอำรุง , โรงเรียนชลกันยานุกูล, โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทราปราการ, โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา, โรงเรียนสตรีสิริเกศ, โรงเรียนพนัสพิทยาคาร, โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ และ อื่นๆอีกมากมาย

win

อ.พี่วิน (ภาวิญญ์ วงศ์คำไพร)

วท.บ. เคมี มหิดล , วท.ม. วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (นานาชาติ) มหิดล

สอนวิชา วิทย์ ม.ต้น และ เคมี ม.ปลาย

ประสบการณ์การสอน

 • ติวเตอร์วิชาเคมีสถาบันกวดวิชา chapter1
 • วิทยากรวิชาเคมี โครงการ Science Access จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 3,000 คน
 • วิทยากรติวเข้ม Young Clever สำหรับนักเรียน ม.3 มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 600 คน
 • วิทยากรติวโครงการติวเข้มก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
 •  วิทยากรรับเชิญบรรยาย ในโรงเรียน และ โครงการต่างๆ เช่น โรงเรียนชลกันยานุกูล, โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทราปราการ, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ และ อื่นๆอีกมากมาย

 


joey

อ.พี่โจ (จักรพันธ์ ยิ่งดำนุ่น)

วศ.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอนวิชา วิทย์ ม.ต้น และ ฟิสิกส์ ม.ปลาย

ประสบการณ์การสอน

 • ติวเตอร์วิชาฟิสิกส์ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี
 • วิทยากรบรรยายวิชาฟิสิกส์ติวเข้มเต็มความรู้ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
 • ประธานหัวหน้าโครงการค่ายเตรียมความพร้อมให้น้องๆก่อนสอบสำหรับนักเรียน ม.ปลาย ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 300 คน
 • วิทยากรรับเชิญ โรงเรียนต่างๆ อาทิเช่น โรงเรียนสตรีสิริเกศ, โรงเรียนอ่างทอง เป็นต้น

 


minny

อ.พี่มิน (อิทธิเดช)

ค.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

สอนวิชา ภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์การสอน

 • ติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษสถาบันกวดวิชาเดอะติวเตอร์
 • วิทยากรติวเข้มก่อนสอบ Gat-Pat หน่วยงานราชการต่างๆ
 • วิทยากรรับเชิญโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียน เป็นต้น