เฉลย ข้อสอบสังคม ม.6 จากพี่อะตอม

เฉลยข้อสอบ โอเน็ต ม.6 จากพี่อะตอม
ข้อ 1 ตอบ 4
ข้อ 2 ตอบ 1,3
ข้อ 3 ตอบ 1,4
ข้อ 4 ตอบ 4
ข้อ 5 ตอบ 4
ข้อ 6 ตอบ 3
ข้อ 7 ตอบ 3
ข้อ 8 ตอบ 3
ข้อ 9 ตอบ 3
ข้อ 10 ตอบ 1
ข้อ 11 ตอบ 3
ข้อ 12 ตอบ 1
ข้อ 13 ตอบ 4
ข้อ 14 ตอบ 2
ข้อ 15 ตอบ 2
ข้อ 16 ตอบ 1,3,4
ข้อ 17 ตอบ 3,4
ข้อ 18 ตอบ 2,4
ข้อ 19 ตอบ 2
ข้อ 20 ตอบ 3
ข้อ 21 ตอบ 1
ข้อ 22 ตอบ 4
ข้อ 23 ตอบ 1
ข้อ 24 ตอบ 1
ข้อ 25 ตอบ 4
ข้อ 26 ตอบ 2
ข้อ 27 ตอบ 1 (แต่ปัจจุบัน ต้อง 2000 บาท)
ข้อ 28 ตอบ 1
ข้อ 29 ตอบ 3
ข้อ 30 ตอบ 2
ข้อ 31 ตอบ 1
ข้อ 32 ตอบ 3
ข้อ 33 ตอบ 1
ข้อ 34 ตอบ 2
ข้อ 35 ตอบ 3

ข้อ 36 ตอบ 1
ข้อ 37 ตอบ 4
ข้อ 38 ตอบ 1
ข้อ 39 ตอบ 2,3
ข้อ 40 ตอบ 1,4
ข้อ 41 ตอบ 1,2,4
ข้อ 42 ตอบ 1,3
ข้อ 43 ตอบ 1,2,4
ข้อ 44 ตอบ 4
ข้อ 45 ตอบ 4
ข้อ 46 ตอบ 4
ข้อ 47 ตอบ 4
ข้อ 48 ตอบ 2
ข้อ 49 ตอบ 4
ข้อ 50 ตอบ 4
ข้อ 51 ตอบ 2
ข้อ 52 ตอบ 1
ข้อ 53 ตอบ 4
ข้อ 54 ตอบ 1
ข้อ 55 ตอบ 3
ข้อ 56 ตอบ 1
ข้อ 57 ตอบ 1
ข้อ 58 ตอบ 3
ข้อ 59 ตอบ 2
ข้อ 60 ตอบ 1
ข้อ 61 ตอบ 2
ข้อ 62 ตอบ 3
ข้อ 63 ตอบ 3
ข้อ 64 ตอบ 4
ข้อ 65 ตอบ 1
ข้อ 66 ตอบ 4
ข้อ 67 ตอบ 4
ข้อ 68 ตอบ 1
ข้อ 69 ตอบ 4
ข้อ 70 ตอบ 2

ขอให้โชคดีนะคะ ทุกคน